FKIP UHAMKA

SERAH TERIMA PELAJAR MOBILITI kerjasama dengan UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

FKIP UHAMKA bekerjasama dengan Universiti Utara Malaysia dalam program Student Mobiliti, dan pada Senin, 15 November 2021, Via ZOOM, dilaksanakan proses serah terima mahasiswa antara UUM dengan FKIP UHAMKA

Bidang Akademik dan Kerjasama

FGD TIM TEACHING

Jakarta, 27 Januari 2022, Dilakansakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Mata Kuliah Tim Teaching Tahun Akademik 2022-2023